Ceremonieel Spreker

Jacqueline Stout

Telefoon: +31 (0) 610052210

E-mail: stouttrouwt@gmail.com

www.stouttrouwt.nl

 

 

Privacy verklaring

Verwerking van jouw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Stout Trouwt! draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Jouw gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld  aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval wordt dat expliciet vermeld.Er zal nooit commercieel misbruik worden gemaakt van de door jou passief of actief verstrekte gegevens. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden het te laten corrigeren. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Stout Trouwt! spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: stouttrouwt@gmail.com. Stout Trouwt! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen:
Stout Trouwt! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stout Trouwt! maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Stout Trouwt! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. Data wordt opgeslagen op servers binnen Nederland. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stout Trouwt! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Stout Trouwt!

Jacqueline Stout

tel.: +31(0)610052210

stouttrouwt@gmail.com

 

foto's: Jos Henrich